5 DECEMBER - 10 JANUARI

Dekadans


Oliver S. Drake 

En fascinerande och tankeväckande pjäs som utforskar människans psykologi och dekadensens destruktiva natur. Berättelsen tar oss med till Johannas och Jims lägenhet i Vasastan, där vi får följa deras inbördes relation.


Pjäsens tematik är stark och djuplodande. Den utforskar hur människor kan fastna i destruktiva mönster och bli fångade av sin egen lust och begär. Genom Johannas och Jims karaktärer får vi en inblick i deras inre konflikter och hur de kämpar med att hantera sin egen dekadens.


Pjäsen väcker frågor om moral, begär och förlust av självkontroll, och den får oss att reflektera över vår egen mänsklighet och de val vi gör i livet.


Premiär vintern 2024 i Stockholm.